CONTROLLING.

Ušetřete až 95% času s přípravou reportů

Sestavíme pro Vás dynamické reporty s možností využití analytických funkcí Business Intelligence. Navíc v nich můžete zaznamenávat a prezentovat pokročilé účetní operace, jako jsou manažerské a konsolidační úpravy, nákladové realokace a další.

Nastavte správně klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a buďte až o 80% úspěšnější

Navrhneme společně s Vámi ukazatele KPI pro hodnocení úspěšnosti. Díky plánování a forecastům máte možnost výsledky průběžně hodnotit a lépe řídit svou společnost.

Všechny sdílené informace budou srozumitelnější

Můžete sledovat více firem najednou. Samozřejmě máte pod kontrolou veškerá přístupová práva k reportům a datům. Prezentace probíhá formou tabulek, grafů nebo např. v mapách pro vyhodnocení výsledků v teritoriálním členění. Můžete přidávat komentáře, a navíc lze reporty snadno sdílet.

Data z účetnictví jsou jen začátek

Začneme se zpracováním účetních dat a následně dle Vaší potřeby integrujeme nejrůznější datové zdroje, jako jsou například CRM, prodejní a výrobní data, atd.. Pomůžeme Vám připravit různá oborová řešení, jako jsou obchod, logistika, projekty, marketing a řada dalších.

 

 

Pro více informací nás kontaktujte na naší adrese sales@bsys.cz nebo telefonicky

na čísle +420 - 222 958 956, 222 956 439.