PODPORA PODNIKOVÝCH OPEN SOURCE TECHNOLOGIÍ.

ERP5 CRM.

Obecný vztah se zákazníkem
ERP5 CRM je navržen pro úplný přehled o firemních aktivitách vůči třetím stranám, tj. zákazníkům, dodavatelům, sdělovacím prostředkům atd. Je založen na modelu UBM (univerzální business model) s přístupem “jeden design pro mnoho aplikací”,
který je typický pro všechna řešení ERP5. Může být používán jak pro řízení vztahů se zákazníky, tak pro dodavatelské vztahy, vztahy se sdělovacími prostředky nebo pro jiné agendy např. v odbytu a prodeji, které v současné době často přejímají tytéž
“best practices”.

 

Vlastnosti
ERP5 CRM má tyto vlastnosti:

Osoby a organizace jsou vedeny v jediné databázi, která sjednocuje zákazníky, dodavatele, potenciální zákazníky, média atd., přičemž zachovává jejich vztahy a záznamy o kariérním vývoji.

Události udržují přehled o příchozích a odchozích emailech, telefonátech, faxech, návštěvách a vzkazech.

Požadavky se mohou používat pro sledování obchodních příležitostí, žádostí o podporu, reklamních kampaní a schůzek a udržují přehled o souvisejících Událostech, Osobách a Organizacích.

Dokumenty např. prodejní nabídky, požadavky, faktury, smlouvy, soutěžní nabídky atd., jsou uchovávány v centrálním úložišti, které podporuje hlavní formáty Office (DOC, ODT, XLS, ODS, PDF,…), umožňuje fulltextové vyhledávání a zaručuje dohledatelnost obchodních řešení ve vztahu k prodejům, slevám, podpoře, pořizování atp.

Pracovní postupy: Všechny obchodní procesy CRM a zajištění bezpečnostní strategie se nastavují přes pracovní postupy ERP5 (workflows), které lze konfigurovat a uzpůsobovat.

Výkazy práce (Worklists) slouží k záznamům o postupu prací v týmu.

Pravidla bezpečnosti a jejich nastavení zajišťují, aby k určitým informacím měli přístup jen určití lidé. Nastavení pravidel může být jiné pro každou společnost. Systém bezpečnosti v ERP5 má velmi rozvinutý model bezpečnosti. Byl úspěšně implementován v prostředí bankovnictví a v prostředí obrany.

Kategorizace zajišťuje přímý přístup k vybraným záznamům: podle regionu, aktivity, části trhu atp.

Standardní sestavy umožňují okamžité přehledy o prodejních aktivitách. Mohou být exportovány ve formě tabulek, pdf a dalších formátů.

Nastavitelné sestavy umožňují výstupy nad rámec standardních sestav dle specifických požadavků.

Řízení projektů a časové plánování: ERP5 CRMlze napojit bez problémů na ERP5 Project a zajistit tak organizování úkolů, spolupráci s externisty a fakturaci ve vztahu s Požadavky (Tickets).

 

Úspěšné implementace
ERP5 CRM byla úspěšně nasazena v organizacích těchto odvětvích podnikání:

. Řízení leteckého provozu

. Státní zpráva

. Informační technologie

. Farmaceutický průmysl

. Doprava

 

Zabudovaný Groupware v ceně
ERP5 CRM poskytuje integraci s existujícími řešeními pro posílání zpráv, řešeními pro groupware a mobilními řešeními.

 

Posílání zpráv
ERP5 CRM zajišťuje plnou integraci s existujícími prostředími pro posílání zpráv přes standardy IETF, např. SMTP, IMAP a MIME. Emailové zprávy, faxy, SMS mohou být integrovány do ERP5 CRM přímo přes rozhraní SMTP. Úkoly, Události a Návrhy mohou být připojeny a synchronizovány přímo z jakéhokoliv emailového klienta kompatibilního s IMAP. Díky jedinečnému přístupu k integraci snižuje ERP5 CRM investice do podnikových systémů pro posílání zpráv.

 

Kalendář
ERP5 CRM poskytuje integraci se stávajícím kalendářem prostřednictvím standardů IETF (iCalendar) a prostřednictvím standardů OMA (SyncML). Úkoly, Události a Návrhy uložené v ERP5 CRM jsou přístupné on-line z kalendáře klientského softwaru a mohou být synchronizovány s aplikacemi groupware. Díky jedinečnému přístupu k integraci snižuje ERP5 CRM investice do podnikových systémů pro groupware.

 

Mobilní řešení
ERP5 CRM poskytuje mobilní přístup pro mobilní systémy, např. mobilní telefony a PDA, stejně jako výkonné nástroje pro synchronizaci. S ERP5 CRM a mobilním Internet roamingem mají uživatelé přístup ke všem informacím o zákaznících firmy v reálném čase z jakéhokoliv místa na světě. Mobilita ERP5 CRM byla vyzkoušena s úspěchem prostřednictvím sítí GSM, EDGE, 3G a WIFI na všech kontinentech. Díky synchronizaci s ERP5 CRM na základě SyncML umožní mobilní portál v off-line režimu sledovat uživatelům své úkoly a kontakty i v oblastech, ve kterých není k dispozici síť. Mobilní řešení ERP5 získalo certifikaci pro telefony série Nokia E. Na požádání může být udělena certifikace i pro další platformy, např Blackberry nebo Windows CE.

 

Soubor PDF ke stažení zde