PLATFORMY A TECHNOLOGIE.

Naši zaměstnanci mají hlubší znalosti a praxi v níže uvedených technologiích. Pochopitelně jsou tyto znalosti dále přenositelné na další nezmíněné komponety IS. Naší strategií je rozšiřovat toto know-how dle potřeb našich reálných projektů.


 • Operační systémy UNIX (Solaris, HP-UX, AIX, Linux), Windows NT/2000 na serverech, MS Windows 95/98/2000/ME/XP na koncových stanicích
 
 
 • Databázové servery Oracle, MS SQL Server, Informix, My SQL, Postgress a další
 
 
 • Aplikační a internetové servery
  Microsoft Internet Information Server, Oracle9 i Application Server, Apache, Jboss, Tomcat
 
 
 • Platformy spojené s podporou našich typových řešení a produktů Lawson - Lawson API, Cobol, C
  MIS AG datové sklady, programování pro klientskou vrstvu na úrovni Visual Basic v Excelu, databázové API
  Openshop -Openshop API, dynamické HTML
  SAP interface + ABAP
  Compiere - Java, Oracle, Jboss
 
 
 • Víceplatformové aplikace založené na J2EE standardu, Java servlets, JSP, HTML, vlastních CGI skriptů (C, php)
 
 
 • Vývojová prostředí Oracle Developer, Oracle Portal studio, Microsoft Visual Studio (Visual Basic, Visual C++ ), PowerBuilder, Delphi , Kylix, Eclipse
 
 
 • Vlastní knihovny a komponenty v prostředí Delphi
 
 
 • Nástroje pro automatizované testování, nástroje pro správu verzí a konfigurací a další nástroje podporující kvalitu a efektivnost vývoje (Visual Source Safe), nástroje pro reporting (Crystal Report)
 
 
 • Nástroje pro tvorbu dokumentace