SYSTÉMOVÁ INTEGRACE.

Systémová integrace se zaměřuje na implementaci standardů v rámci celé organizace zahrnuje všechny kooperující články společnosti a celou infrastrukturu včetně operačních systémů a aplikací, komunikační infrastruktury, protokoly pro výměnu dat a jejich zabezpečení. Systémy využívají také síť Internet či intranet. Informační systémy integrují procesy výroby nebo poskytování služeb, řízení finančních zdrojů, tvorbu analýz, záležitosti týkající se lidských zdrojů atd. Umožňují také pracovníkům získat potřebné informace.

Vyvíjené informační systémy jsou orientovány na technologie s možnou perspektivou rozvoje, což zabraňuje jejich předčasnému zastarání a podnik tak zůstává konkurenceschopným. Otevřená architektura umožňuje další rozšíření.

Součástí projektu je také zabezpečení dat v systému a rozdělení přístupových práv podle požadavků zákazníka. Každý pracovník má k dispozici pouze materiály, které přísluší jeho pracovnímu zařazení.

Integrovaný informační systém musí řešit specifické potřeby zákazníka, ale musí také zahrnovat plnění povinností vůči státu a zaměstnancům či splňování norem ISO.

Společnost Business Systems, a.s. se v souladu s moderními trendy v oblasti systémové integrace připravuje na podporu nejnovějších standardů servisně orientovaných architektur, ať už se jedná o komplexní komerční produkty jako je Oracle Fusion Midleware či open source projekty podporující lehčí ESB koncepty.