Elektronizace zdravotnictví s eHealth Systems

Společnost eHealth Systems s.r.o. je členem skupiny Business Systems a. s. V rámci této skupiny se specializuje na elektronizaci procesů ve zdravotnictví. Vyvíjíme nová moderní řešení, která urychlují procesy, snižují náklady a omezují zbytečné papírování.

Můžeme jmenovat například epidemiologickou studii "Zdravé stárnutí v průmyslovém prostředí - HAIE" prováděnou Ústavem experimentální medicíny AV ČR s pomocí našeho nástroje Epix nebo elektronizaci nákupních žádanek a aplikaci pro řízení nákupního rozpočtu pro Nemocnici Na Františku.

Epidemiologické a klinické studie

Pro přesnost epidemiologických a klinických studií je podstatný jejich rozsah. Proto, aby bylo možné získaná data statisticky vyhodnotit, musí dosahovat množství osob v každé srovnávané skupině určitého množství. Od všech účastníků studie je třeba získat informovaný souhlas, vyhnout se jakémukoli jejich poškození, umožnit jim v rámci dobrovolnosti kdykoliv ze studie vystoupit, zajistit ochranu jejich osobních dat dle GDPR v nejpřísnější kategorii a také evidovat a vyplácet finanční náhradu dobrovolníkům.

Rekrutace těchto osob a sběr informací od nich probíhají obvykle za pomocí papírových dotazníků shromažďovaných po celém území České republiky. Vzhledem k velkému množství osob do studie zapojených i širokého spektra informací od nich zjišťovaných se jedná o proces zdlouhavý, náročný na ruční práci, náchylný na lidské chyby a rizikový z hlediska ochrany osobních údajů.

Proto jsme vyvinuli řešení Epix, ve kterém je vše řešeno elektronickou formou.

Výhody spolupráce s eHealth Systems
 • Pomůžeme vám s náborem a registraci dobrovolníků pro studii
 • Odpadá nutnost přepisovat papírové dotazníky do počítače
 • Sběr dat je možné provádět na PC, tabletech i mobilu
 • Do Epixu lze napojit další databáze se zdravotnickými daty
 • Každý dobrovolník má v systému svůj vlastní účet
 • Epix řeší i vyplácení odměn účastníkům studií a zdravotníkům
 • Máte možnost návratu k rozpracovanému dotazníku - bez ztráty dat
 • Díky automatickému workflow vyžaduje Epix minimum ruční práce
 • Přístup k datům podle definovatelné úrovně práv (tazatel, supervizor, vědec atd.)
 • Veškeré osobní údaje jsou přísně chráněny a to i proti IT administrátorům.
 • V případě potřeby lze data o konkrétní osobě snadno vyřadit
 • Epix poskytuje vždy aktuální informace o průběhu studie v přehledném reportingu

Aplikace Epix je tvořena jako flexibilní nástroj pro epidemiologický a klinický výzkum. V klinickém výzkumu respektujeme zásady správné klinické praxe. Konkrétně předpokládáme tvorbu eCRF (Case Report Form) pro konkrétní testované přípravky a další dokumenty v souladu s požadavky SÚKL.

S Epixem máte jistotu, že vaše epidemiologické studie proběhnou levněji, rychleji, s menším množstvím ruční práce a všechny postupy budou v souladu s nařízením GDPR.

Řízení nákupního rozpočtu

Dalším z řešení eHealth Systems pro elektronizaci českého zdravotnictví je IQ Request využívaný s úspěchem Nemocnicí Na Františku. Zde nahradil klasický systém založený na papírových žádankách.

Aplikace má pro uživatele podobu starého známého Excelu, který jim není třeba vysvětlovat. Formulář obsahuje strukturované části provázené na číselníky zboží, dodavatelů nebo cen, ale i volné pole pro poznámky a vlastní výpočty pracovníků. IQ Request umožňuje doplnit cenu z číselníku, korigovat ji nebo ji nechat odhadnout expertem, či případně zaměnit schvalovatelem zboží za jiné srovnatelné. Řeší také centrální uložení dat, spravuje role jednotlivých uživatelů a vykazuje čerpání financí v přehledném reportingu.

Díky němu se zrychlilo vystavování a schvalování nákupních objednávek a vedení nemocnice má možnost sledovat i ovlivňovat čerpání nákupního rozpočtu na denní bázi.

Zde si můžete stáhnout leták Epidemiologické studie snadněji s eHealth Systems.

 

Chcete se dozvědět více o elektronizaci zdravotnictví s eHealth Systems? Kontaktujte nás, prosím, na e-mailu - sales@ehsys.cz nebo na telefonu 222 958 956.