Věda a výzkum

Pomáháme firmám a organizacím při vývoji inovativních řešení včetně spolupráce na tvorbě žádosti o dotaci z fondů EU. Soustředíme se zejména na projekty, jejichž základem je tvorba nových inovativních řešení, jež nejsou v současné době běžně dostupné v rámci Evropské unie.

Součástí spolupráce je provedení průzkumu trhu týkající se komerčně dostupných technologií včetně rešerší v zahraničních odborných zdrojích a databázích.

V rámci projektu vytváříme nové softwarové řešení, které jsme schopni integrovat se stávajícími systémy firmy či organizace včetně jejich otestování a zaškolení uživatelů.

Na projektech běžně spolupracujeme s dalšími odbornými dodavateli a specialisty na danou tématiku, například lékaři nebo společnostmi zajišťující administrativu projektu a jeho projektové řízení.

Zde si můžete stáhnout leták - Epidemiologické studie snadněji s Epixem.

 

 

 

Chcete se dozvědět více o možnostech spolpráce při výzkumu inovativních softwarových řešení a tvorbě žádosti o jejich podporu z fondů EU? Kontaktujte nás, prosím, na e-mailu - sales@bsys.cz nebo na telefonu 222 958 956.