Ochrana citlivých dat

Množství útoků na počítačové systémy celosvětově roste a nevyhýbá se ani České republice. Požadavek na důkladné zabezpečení citlivých dat je dnes jedním z hlavních.

 

Co je to tokenizace dat?

Osobní nebo jakékoliv jiné citlivé údaje, jsou nahrazeny náhodným identifikátorem. Jedním z elegantních řešení je uložení osobních dat do speciálního, samostatného a inteligentního tzv. Hardware Security Modul (HSM). Ve firemním systému jsou pouze údaje sloužící ke statistickým a analytickým účelům, nemajícím charakter osobních dat dle GDPR. Osobní data jsou nahrazena bezrozměrným identifikátorem, generovaným HSM.

Obvyklá řešení založená na databázích jsou značně citlivá vůči zneužití dat vlastními IT administrátory, což je zároveň nejčastější způsob, jak k úniku osobních dat v praxi dochází.

Kromě požadavků GDPR tak tímto způsobem řešíme například generování unikátních klíčů k palubním jednotkám pro belgické dálnice nebo ke kartám Lítačka.

Tokenizace dat

Vícevrstvá architektura s kvalitním šifrováním

Pokud potřebujete osobní údaje chránit a zároveň s nimi aktivně pracujete, je pro vás řešením naše vícevrstvá architektura. Databáze osobních údajů jsou odděleny od běžných dat, osobní údaje jsou šifrovány, přístup k nim je omezen a veškeré aktivity s nimi se zaznamenávají.

Systém komunikuje s dalšími aplikace v zašifrované podobě, přičemž každý uživatel jednotlivých aplikací vidí jen ta data, která pro svou práci potřebuje. Citlivá osobní data typu rodné číslo mohou být nahrazena anonymním identifikátorem. Toto řešení jsme například použili pro sběr informací v rámci zdravotnických epidemiologických studií obsahujících osobní data nejpřísnější kategorie.

 

Zde si můžete stáhnout leták GDPR.

 

 

Zde si můžete stáhnout leták GDPR.

 

Chcete se dozvědět více o našich dopravně obslužných systémech? Kontaktujte nás, prosím, na e-mailu - sales@bsys.cz nebo na telefonu 222 958 956.