Dopravně obslužné systémy včetně Card Managementu a telematických systémů

Pro dopravní podniky vytváříme a implementujeme dopravně obslužné systémy včetně Card Managementu, telematických systému a další. Vytvořili jsme například otevřené systémy správy dopravních karet pro přední provozovatele MHD v ČR. Zahrnují správu čipových karet a veškerý obslužný hardware i software pro jejich vydávání a správu životního cyklu.


Jako v každém projektu začínáme základní analýzou potřeb, po které následuje implementační analýza. Řešení se skládá z jednotlivých funkčních bloků vyvíjených metodou agilního programování.
Funkční bloky jsou testovány samostatně i po zapojení do systému a jsou nasazovány postupně pro minimalizaci problémů spojených s přechodem na nové řešení. Výhodou je také to, že dochází k rozložení nákladů v čase.


Pro ilustraci rozsahu projektu, jedno z našich řešení zahrnuje 1,7 milionu spravovaných karet, 40 obslužných míst a odezva systému činí 200 ms.

 
Hlavní výhody našeho řešení
  • Nový systém je levnější než původní
  • Provozovatel neplatí za jednotlivé vydané karty
  • Má jasnou a přehlednou architekturu
  • Je otevřený pro další rozvoj
  • Systém je nezávislý na technologii karet a je možné snadno měnit či rozšiřovat sortiment typů spravovaných karet
  • Provozovatel má nad systémem plnou kontrolu
  • Systém je ke koncovému uživateli přátelský a zároveň intuitivní při používání
  • Další jeho části mohou doplňovat (nebo dokonce vyměnit) jiní dodvatelé
  • Proces vydávání karty je zřetelně rychlejší
  • Lehký klient je jednoduchý na instalaci, nevyžaduje propojení na databáze a stačí mu méně kvalitní datové připojení

 

 

Zde si můžete stáhnout případovou studii Systém správy dopravních karet.

"Eshop" v rámci dopravního systému

Naše společnost se obvykle nevěnuje tvorbě eshopů, ale pokud je to v rámci nějaké aplikace potřeba, připravíme z našeho systému na něj interface nebo ho přímo vytvoříme na klíč.

Opuscard v Liberci

Bezkontaktní čipová karta Opuscard je užívána po celém světě zejména jako karta pro veřejnou dopravu, do přístupových systémů nebo jako elektronický identifikační doklad. Pro provoz MHD ji využívá i společnost KORID LK, spol. s r.o. - Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje a lze na ni jezdit v Liberci, Jablonci nad Nisou a České Lípě. Na kartě mohou být i aplikace pro placení libereckého bazénu, návštěvu knihovny nebo studentská ISIC karta. Společnost Business Systems, a. s. vytvořila Card Management tohoto dopravně obslužného systému.

Online prostředí pro zákazníky

Původně bylo možné o Opuscard požádat pouze osobně na kontaktním místě v Liberci, od dubna 2019 také v Jablonci nad Nisou a České Lípě. To bylo pro zákazníky příliš omezující, a proto společnost Business Systems, a. s. doplnila do dopravně obslužného systému také online rozhraní, kde lze kartu objednat, zaplatit, editovat své údaje, nahrát novou fotografii nebo zablokovat ztracenou kartu. Online prostředí využívá dvoucestnou autentifikaci přes PIN zaslaný mailem nebo SMS a je vybaveno technologií reCAPTCHA proti robotům. Zákazníci mají k dispozici celou škálu platebních prostředků, na jaké jsou zvyklí ze svých internetových obchodů. Mohou zaplatit kartou, využít rychlý přístup do internetového bankovnictví nebo například GoPay.

Chcete se dozvědět více o našich dopravně obslužných systémech? Kontaktujte nás, prosím, na e-mailu - sales@bsys.cz nebo na telefonu 222 958 956.