Jak se dělá chytrý autobus?

 

10
OD RNDr. Petr Novák

Všichni jsme dnes téměř neustále online. Doma, v práci i na dovolené. Čteme si zprávy na chytrém mobilu, kontrolujeme na něm sociální sítě nebo si pouštíme videa na YouTube. Je tedy naprosto logické, že papírové jízdní řády na zastávkách MHD nám přijdou lehce předpotopní.

 

Elektronické systémy nahrazují zastaralé a nepružné postupy z minulosti. Zlepšují komfort služeb, bezpečnost a snižují náklady na provoz a údržbu. Proto jsme ve spolupráci s partnerem Mikroelektronika Vysoké Mýto pro Dopravní podnik města Ústí nad Labem vytvořili inteligentní dopravní telematický systém pro sběr a distribuci dat z jednotlivých autobusů. A nejde jen o informovanost cestujících. Ani řidiči autobusů neměli přesné informace o svém případném zpoždění a dispečink postrádal aktuální údaje o tom, například kde se jednotlivé autobusy nacházejí a jaký je jejich technický stav. Softwarová architektura je založena na tzv. "Service bus". Řešení se skládá z většího množství servisů (či mikro-servisů), které vykonávají jednoduché činnosti a výsledky odesílají jako zprávy na softwarovou sběrnici a zároveň reagují na zprávy přijímané ze softwarové sběrnice. Nový inteligentní systém je výrazně pružnější než původní. Řidiči i cestující mají vždy dostupné aktuální informace o jízdních řádech a zpožděních. Veškerá potřebná data z jednotlivých vozidel jsou automaticky přenášena do back office dopravního podniku. Jde například o polohu a rychlost jednotlivých autobusů podle GPS, stav dveří nebo data z tachografu. Rozhraní je uživatelsky přívětivé na všech úrovních.

 

Elektronické systémy nahrazují zastaralé a nepružné postupy z minulosti.

RNDr. Petr Novák

předseda představenstva a ředitel společnosti Business Systems, a. s.