Série online seminářů - Jak efektivně plánovat

 

14
OD RNDr. Petr Novák

 

Chcete zjednodušit a zefektivnit plánování ve vaší organizaci nebo firmě? Zveme vás na sérii čtyř jednohodinových vzájemně navazujících online seminářů s lektorem Ing. Alešem Maršíkem.

Probereme osvědčené postupy z praxe a můžete v jejich rámci také konzultovat problémy, se kterými se potýkáte ve vaší organizaci.

 

 

1. Úvod do podnikového plánování - Postupy plánování pro plány prodeje, přímých nákladů, fixních a semivariabilních nákladů, ročních kapacit, investic a dalších. Provázání plánů a procesní nastavení plánovacích kroků

25. 5. 2021 od 13:00

 

 

2. Optimální postupy plánování celkového hospodářského výsledku s přesahem do pravidel firemního reportování a analýz

6. 6. 2021 od 13:00

 

 

3. Plánování vybraných stavových položek - Pohledávky, závazky, zásoby ve vazbách a plán HV

13. 6. 2021 od 13:00

 

 

4. Procesy tvorby výhledů a forecastů - Best Practice

20. 6. 2021 od 13:00

 

Cena ze celou sérii je 6 000 Kč bez DPH.

 

 

Pro účast na sérii online seminářů se zaregistrujte v elektronickém formuláři:

 

*Jméno a příjmení:
*Společnost:
*Email:
*Adresa:
*IČO:
Telefon:  

Údaje označené * jsou povinné.

Přihlášením na semináře souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů podle GDPR.

 

 

 

 

 

Jak efektivně plánovat - online semináře

RNDr. Petr Novák

předseda představenstva a ředitel společnosti Business Systems, a. s.